जंगली प्यारा शौकिया केटीहरू तिनीहरूको दिमागमा एउटा कुरा लिएर जंगली जाँदैछन्