सेतो कुतियालाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने भनेर जान्ने २ काला पुरुषहरूले प्रयोग गरेको गोरो