मेरो पूल बलको सम्मिलन र मेरो टाइट गधा भित्र र बाहिर मेरो स्पष्ट गिलास ओर्ब