H विभिन्न स्रोतहरूबाट वर्षौंदेखि मेरो मुर्गा चुस्दै