लिङ्ग, एक प्रेम मांसपेशी, हाम्रो लागि एक अद्भुत जोइस्टिक